मराठी प्रेरणा

प्रेरणा आवश्यक अनेक परिस्थितीत, आश्वासक शब्द देतात धीर, फरक पडतोच त्याने आपल्या मनस्थितीत.

"माझ्या शब्दांना साथ भावनांची , अनुभवाला जोड आपुलकीची, मनाला भिडणारी प्रत्येक गोष्ट तुमची आमची.."
Bhagyashree Mudholkar

bhagyashreepm@gmail.com