Blog!

 
 
 
lady with lamp

मुलगा सून आपलेच

“अग आई तू नवीन फ्लॅट घ्यायचा कशाला विचार करत आहेस. आपला आहे की चांगला टू…
Read More
 
 

 

 
 

आर्जव धर्माचे सार

१}. जिनमती भाजी घ्यायला गेली. सोबत छोटा अर्हम होताच कुठे ना त्याला घरी ठेवणार ?भाजी घेता घेता, तिचा…

क्षमाधर्म

१}.  “आता मी तुझ्याशी एक शब्द बोलणार नाही. काय हवं ते कर.” जिनमती,अर्हमवर तिच्या मुलावर चिडली होती.  अर्हमचं…

महावीर त्यांना कळले हो

भाग १ ©भाग्यश्री मुधोळकर आटपाट नगर अतिशय रम्य टुमदार,निसर्गाने वरदान दिलेलं मोठं गाव. गावाबाहेर छोटीशी टुमदार टेकडी.टेकडीवर मन…

महावीर त्यांना कळले हो -२

भाग२ खरंतर चार महिने कसे निघून गेले ते कोणत्याही श्रावकाला कळलं नव्हतं. गुरु सानिध्य असतंच असं भारावून टाकणारं.परंतु…
 
 
 

कथा

 

coal

सक्षम ती खंबीर ती-३

भाग-३ ©भाग्यश्री मुधोळकर { भाग-२ }   गंगाबाई आणि सोपानराव पहाटे लवकरच उठले.गंगाबाईंच्या…
 
 

घ्या प्रेरणा

 

 

 

माझे लेखन आपल्या सर्वांना नक्कीच प्रेरणादायक असेल.
आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा.